Usluge - Opasan ambalažni otpad

Opšte informacije

Pored pomenute redovne usluge, Ekopak će svojim Klijentima pružiti i dopunsku uslugu obezbeđivanja upravljanja opasnim ambalažnim otpadom (u daljem tekstu OAO)

OAO koji ce biti predmet rada sistema predstavljaju otpad indeksne grupe 15 01 10* (ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama).

Osnovu sistema upravljanja OAO čine sledeći osnovni principi:

  • Tretman u koliko god je moguće više domaćim postrojenjima za tretman,
  • Maksimalno poštovanje hijerarhije upravljanja otpadom odnosno korišćenjem tehnologija koje kao krajnji proizvod daju reciklabilni neopasan AO, i
  • Izvozom OAO za koji nema domaćih postrojenja za tretman.

Povezane usluge

U okviru pomenute dopunske usluge Ekopak će svojim Klijentima pružati i druge povezane usluge, kao što su:

  • Podrška u indentifikaciji vrsta i količina OAO kod Klijenata,
  • Podrška Klijentima u optimizaciji internih sistema upravljanja OAO (uključujući podršku u uvođenjem sistema pranja OAO) ali I drugih vrsta otpada,
  • Optimizacija i ko-ordinacija aktivnosti OC u celom lancu upravljanja OAO (od Klijenata pa do kapaciteta),
  • Razvoj novih vidova tretmana OAO u Republici Srbiji, naročito energetskog iskorišćenja (oprane ili neoprane) OAO u cementarama, i
  • Izrada odgovarajućih izveštaja prema relevantnom ministarstvu a zaračun Klijenata